VÅRA TJÄNSTER

TRÄDGÅRDSSERVICE - PRIVATPERSON

Vi utför gräsklippning, kantklippning av gräsmatta, vertikalskärning, beskärning av träd samt häckar och buskar. Vi gör en komplett vår & höst städning vid förfrågan.

SAMFÄLLIGHET/FASTIGHET - UNDERHÅLL

Vi erbjuder helhetslösningar för Era fastigheter och samfälligheter och erbjuder underhåll av grönytor, gemensamma ytor, parkeringar, rabatter och trappuppgångar. Certifierad arborist finns tillgänglig.

TAKTERASS & TAKANLÄGGNING MED SEDUM

Vi erbjuder anläggningsarbeten på takterasser och tak. Vi tillhandahar arkitektritningar, planteringar, sedum, bänkar, träd etc. Med en alltmer urbaniserad miljö kan vi på detta sätt bidra till att öka den biologiska mångfalden och fler arter har chans att etablera sig. På så sätt sker en effektiv dagvattenhantering och polinerande insekter får tillgång till fler skördeplatser. Tänk grönt och bidra till en bättre miljö!

FÖRETAG - UNDERHÅLL

Behöver Ni en välskött utemiljö runt Ert företag? Stora ytor kräver mycket underhåll året om. Gräs, häckar och buskar behöver beskäras och ogräs behöver hållas borta. Vi har kvalificerad certifierad arborist till era träd. Vi hjälprt Er och  Ert företag.

IMG_20200623_183228_929
IMG_20200623_183228_930
IMG_20200702_175526_368
IMG_20200717_162046_354
IMG_20200717_162046_356
IMG_20200708_141448_610
IMG_20200417_113506
IMG_20200429_150355
IMG_20200424_154116
IMG_20200401_181336_833
IMG_20200401_181336_884
IMG_20200711_205356_357
IMG_20190717_131010
IMG_20190723_093425
IMG_20190723_092827
IMG_20190802_110515
IMG_20190727_183913
IMG_20190704_071335
IMG_20190624_210531
IMG_20190606_152823_550
IMG_20190503_162234_358
IMG_20190604_202616_373
IMG_20190402_172357_284
IMG_20200325_190745_768
IMG_20200326_171403_079
IMG_20200311_225601_195
IMG_20200317_201817_054
IMG_20200323_181754_823
IMG_20200422_134249
IMG_20200325_190745_768
IMG_20190816_144919_849
IMG_20190918_191055_749
IMG_20190717_131010
IMG_20190723_093425
IMG_20190723_092748
IMG_20190802_110515
IMG_20190405_235502_810

FÖRVALTNINGSERVICE

Vi är vana vid att jobba mot kommunala förvaltningar och har gedigen erfarenheten. Vi håller hög service när det kommer till grönyteskötsel och utför egenkontroller. För oss är god kommunikation en självklarhet för ett gott samarbete.

Arkitektritad trädgård

Med hjälp av vår trädgårdsarkitekt tar vi fram lösningar och idér för just er trädgård, helt komplett med skisser, ritningar och utförande. Med en passion för natur och växter skapas en helt unik trädgård för just Er. Vi kan förverkliga Era idéer, känslor och skapa en helt unik trädgård endast för Er!

TRÄDFÄLLNING/STUBBFRÄS

Behöver Ni ta ner ett träd, stort som litet? Det kan vi hjälpa till med. Våra arborister är certifierade. Stubbfräs, bortförsel och städning fixar vi självklart med. 

TRÄDGÅRDSANLÄGGNING

Vi hjälper Er att planera och utföra er trädgård efter Era önskemål. Idé & skapande är väldigt roligt men det kan vara svårt att se helheten i själva utförandet. Där hjälper vi Er och säkerställer att projektet blir utfört enligt överenskommelse. Vi har rätt maskiner och verktyg för att jobbet ska kunna bli klart i tid.

SNÖSKOTTNING/

HALKBEKÄMPNING

Vi utför snöskottning/halkbekämpning åt era fastigheter och företag. Vi är även godkända för skottning på tak med rätt utrustning och utbildad personal

Ramlösa Trädgårdsservice AB

Org: 559186-2189

Godkänd för F-skatt

BankGiro: 883-6033

0793 39 30 20