VÅRA TJÄNSTER

VÅRA TJÄNSTER

TRÄDGÅRDSSERVICE - PRIVATPERSON

Vi utför gräsklippning, kantklippning av gräsmatta, vertikalskärning, beskärning av träd, häck och buskar. Vi gör kompletta vår & höst städningar.

SAMFÄLLIGHET/FASTIGHET - UNDERHÅLL

Vi erbjuder även helhetslösningar för era fastigheter eller samfälligheter med underhåll av grönytor, gemensamma ytor, parkeringar, rabatter, trappuppgångar etc.

FÖRETAG - UNDERHÅLL

Behöver du en välskött utemiljö runt ert företag? Stora ytor kräver mycket underhåll året om. Gräs, häck & buskar behöver beskäras. Snöröjning & halkbekämpning vintertid. Vi fixar detta åt ert företag.

FÖRVALTNINGSERVICE

Vi är vana vid att jobba mot kommunala förvaltningar och har erfarenheten och håller hög service när det kommer till grönyteskötsel. Egenkontroller och god kommunikation är en självklarhet för ett gott samarbete.

TRÄDFÄLLNING/STUBBFRÄS

Behöver du ta ner ett träd, stort som litet. Det kan vi hjälpa till med. Våra arborister är certifierade. Stubbfräs, bortförsel och städning fixar vi självklart med. 

TRÄDGÅRDSANLÄGGNING

Vi hjälper er att planera & utföra er trädgård efter era önskemål. Idé & skapande är väldigt roligt men det kan vara svårt att se helheten i själva utförandet, där hjälper vi er och säkerställer att projektet blir utfört enligt överenskommelse.

Ramlösa Trädgårdsservice AB

Org: 559186-2189

Godkänd för F-skatt

BankGiro: 883-6033

0793 39 30 20

Vi stödjer